top of page

מענקים ופיצויים במצבי חירום בישראל

חוק התכנית לסיוע כלכלי בשל מגפת הקורונה 

 

בחודש מרץ 2020 פרצה מגיפת הקורונה בישראל. עם פרוץ המגפה והעליה בנתוני התחלואה, הוכרז מצב חירום במדינת ישראל, אשר כלל הגבלות שונות, בין היתר על פתיחת מקומות עבודה, הגבלת התנועה, הגבלה על כניסה ויציאה מישראל, הגבלות על התכנסות. בעקבות ההגבלות, אשר הוטלו עסקים רבים נאלצו לסגור את שעריהם או לצמצם את פעילותם. 

 

סקירה כללית של מענקי קורונה:

 

ישראל, כמו מדינות רבות אחרות, הכירה בצורך לסייע לעסקים שנפגעו בשל מצב החירום על רקע מגפת הקורונה, על מנת שיוכלו להמשיך ולשלם את הוצאותיהם הקבועות, לשמר ולהניע מחדש את פעילותם. תכלית החקיקה היא מתן פיצוי על הוצאות קבועות באופן מהיר ויעיל, ולצורך כך נקבעה בחוק נוסחה המפצה ברכיב קבוע מהמחזור, המגלם שיעור של הוצאות קבועות בעסק נורמטיבי, חלף בדיקה פרטנית בעניינו של כל עוסק ועוסק. שיקולי הפשטות והיעילות הם שהביאו את המחוקק לקבוע נוסחה שאינה מצריכה בדיקת פרטני ומסורבלת, והמחוקק לא ראה לנכון לדקדק בשאלה מהן הוצאותיו הקבועות של כל עסק, וביסס את המענק על נוסחת המקדם. 

 

שלושה שיקולי יסוד עומדים אפוא ביסוד חקיקת המענקים: א. האצת המשק והבטחת ההמשכיות העסקית; ב. השתתפות בהוצאות קבועות ג. פשוטות ויעילות המנגנון. התכלית של המענק היא משולבת – מטרת העל של המענק היא לסייע בהאצת המשק ולהבטיח את ההמשכיות העסקית בעסקים שנפגעו. לצד זאת, ישנה הנחה שעסקים שנפגעו סובלים מהוצאות קבועות שאין באפשרותם להימנע מהן, וכספי המענק נועדו לסייע להם להגיע לאיזון ולהתמודד עם אותן ההוצאות. לבסוף, תנאי המענק וכללי הזכאות נקבעו באופן כזה יתאפשר להקים מנגנון פשוט ויעיל ולקבל החלטות בהליך מהיר, לצורך התמודדות מיידית עם המשבר החמור. 

 

בעוד שכוונת המחוקק היתה לפצות עסקים במהירות וביעילות, על פי נוסחה פשוטה שנקבעה בחוק, החוק עדיין הותיר בידי מנהל רשות המסים, סמכות להתערב בשיעור המקדם, ועסקים רבים, אשר הגישו את בקשותיהם נתקלו בקשיים למימוש זכויותיהם על פי החוק. 

 

  • סחבת והימשכות ההליכים: למרות כוונת המחוקק למתן פיצוי מהיר ויעיל, החלטות של רשות המסים ניתנו לעתים תוך חריגה משמעותית מהזמנים שנקבעו בחוק. 

  • התערבות רשות המסים בנוסחת המקדם הקבועה בחוק, ודרישה לחשיפת ההוצאות הקבועות בפועל. 

  • עיסוק בשאלת הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים לבין מגפת הקורונה.

משרדנו ייצג עסקים רבים, לרבות חברות תיירות, חברות העוסקות במתן שירותים למסגרות חינוכיות אשר עצרו את פעילותן, חברות תובלה, חברות בניה, קניונים וכ'. משרדנו ייצג, בין היתר, חברה הנותנת שירותי אבטחה ורפואה בטיולים, בפסק הדין הראשון והמנחה אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה, בעניין תשלום מענקי ההוצאות הקבועות. בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה במלואה וקבע כי החברה זכאית לקבלת מלוא המענק הקבוע בחוק (עמ"נ 27710-06-21 ב.ג. בטחון הצפון נ' רשות המסים [ פורסם בנבו]). 

 

למשרדנו הצלחות רבות בטיפול בתביעות מול רשות המסים. משרדנו ייצג חברה המפעילה קניונים ברחבי הארץ, אשר תביעותיה נדחו. לאחר דיונים מול רשות המסים, נקבעה זכאותה של החברה לכל המענקים אשר תבעה; קבלנים אשר נשללה מהם הזכות למענק בשל טענה להעדר קשר סיבתי בין ירידת המחזורים למגפת הקורונה – הוכרו כזכאים לקבלת מלוא המענק (עמ"נ 22833-07-22 מדינת ישראל רשות המסים נ' ביננפלד חברה לבניה [ פורסם בנבו]). אלו רק מקצת הדוגמאות.

חוק התוכניות לסיוע כלכלי – חרבות ברזל 

 

לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ב-7 באוקטובר 2023, הכריז שר הבטחון באותו היום על מצב מיוחד בעורף. בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, הכריזה ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל, והכרזה זו מוארכת מעת לעת. 

 

בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", עסקים רבים סובלים מפגיעה בפעילות הסדירה, וזאת בשל הגבלות והנחיות פיקוד העורף, סגירת מערכת החינוך והתגייסותם של מאות אלפים למילואים. בימים אלו, בראשית חודש נובמבר 2023, פורסמה לראשונה הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי – הוראת שעה חרבות ברזל. בשונה מסבבי לחימה קודמים, אשר בהם נזקי המלחמה היו מצומצמים לאזורים מסוימים, במלחמת חרבות ברזל, השפעות המלחמה מורגשות בכל חלקי הארץ. בהתאם לנוסח הצעת החוק, תכלית החקיקה, הינה לסייע לעסקים לעמוד בתשלום הוצאותיהם הקבועות, ולהמשיך להעסיק עובדים חרף הירידה במחזורים. 

 

החקיקה טרם הושלמה, אולם בהתאם להצעת החוק, מתווה הסיוע לעסקים כולל השתתפות במימון ההוצאות הקבועות של העסק, וכן חלק מהוצאות השכר של העסק הניזוק בהתאם לגבוה השכר ששילם בתקופה המזכה. מקדם ההוצאות הקבועות נקבע בהתבסס על שני רכיבים : שיעור ההוצאות הקבועות הטיפוסי של עסקים ושיעור פגיעה במחזור ההכנסות של העסק. 

 

למרות שהחוק קובע נוסחה לפיצוי, כיון שמקדם ההוצאות הקבועות הוא משתנה קבוע ואחיד לכלל העסקים, הצעת החוק, מאפשרת למנהל רשות המסים לקבוע מקדם בשיעור אחר לגבי ניזוק מסוים בהתאם למאפייני עסקו. עסקים אשר יגישו בקשות למענקים, יכולים להיתקל בקשיים למימוש זכויותיהם על פי החוק: 

  • התערבות רשות המסים בנוסחת המקדם הקבועה בחוק, ודרישה לחשיפת ההוצאות הקבועות בפועל. 

  • עיסוק בשאלת הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים לבין תקופת החירום.

bottom of page