top of page

רשלנות רפואית

המשרד מתמחה בטיפול בתביעות שעניינן רשלנות רפואית
המשרד טיפל במאות תיקים ורשם הצלחות מרשימות
בהן פוצו לקוחות בגין רשלנות של המוסד הרפואי בו טופלו
תחום הרשלנות הרפואית הוא תחום מורכב מאד בדיני הנזיקין, שכן
החובה להוכיח רשלנות בטיפול הרפואי - מצריכה בקיאות בסוגיות
מתחום הרפואה, חקירה מעמיקה ויסודית של סוג הטיפול הרפואי
שניתן, אלטרנטיבות הטיפול הקיימות, והבנת זכויות החולה בקבלת
הטיפול. המשרד מטפל בכל שלבי איסוף המידע , חקירת הטיפולים,
עבודה מול רופאים המתמחים בתחומים שונים , עד לבירור רשלנות
המוסד או הרופא או הגורם המטפל . טיפול בתיקי רשלנות רפואית -
מחייב ניסיון רב בתחום הליטיגציה והבנה מעמיקה של דיני הנזיקין
וסוגיות מתחום הרפואה בפרט.
המשרד רשם הצלחות מרשימות : רשלנות בניתוחים , רשלנות
במהלך לידה, רשלנות בזיהוי פגמים גנטיים במהלך היריון, רשלנות
בניתוחי ראש, ניתוחי גב, רשלנות ברפואת משפחה, רשלנות בחדרי
מיון ורפואה דחופה, רשלנות בתחום העיניים, גילוי מאוחר של מחלות
המשרד מטפל בכל שלבי איסוף המידע , חקירת הטיפולים,
עבודה מול רופאים המתמחים בתחומים שונים , עד לבירור רשלנות
המוסד או הרופא או הגורם המטפל . טיפול בתיקי רשלנות רפואית -
מחייב ניסיון רב בתחום הליטיגציה והבנה מעמיקה של דיני הנזיקין
וסוגיות מתחום הרפואה בפרט

bottom of page