top of page

דיני מקרקעין

המשרד עוסק במגוון רחב של נושאים בדיני הקניין
לרבות עסקאות מכר, פעולות בלשכות המנהל השונות בצורה המהירה
והיעילה ביותר ומלווה את קהל לקוחותיו הן במגזר הפרטי והן חברות
החל משלב ניהול המשא ומתן ועד להשלמת עסקת הנדל"ן
רישום בית משותף, תיקון צו רישום בית משותף, עסקאות תמ"ה וכ"ו
כמו כן המשרד מטפל בליטיגציה הדרושה בבתי המשפט בנושאים קניינים
מגוונים. עורכי הדין שלנו בקיאים בהליכים לרישום עסקאות, בעבודה מול
הרשויות השונות, לרבות מנהל מקרקעי ישראל, לשכת רישום
המקרקעין, רשויות המס והרשויות המקומיות

bottom of page